KRYTERIA Z Maastricht

KRYTERIA Z Maastricht
- inflacja nie może przekraczać 1,5 punkta średniego poziomu 3 najlepszych krajów,
- deficyty publiczne nie mogą przekraczać 3% PKB,
-dług publiczny nie może przekraczać 60% PKB
- długoterminowe oprocentowanie nie przekracza 2 punktów średniego wskaźnika 3 najlepszych krajów (maksimum 10,4% w 1994),
- kurs walutowy musi wahać się w wąskim paśmie europejskiego systemu walutowego (plus minus 2,25% wobec kursu podstawowego) przez 2 lata bez większych napięć.

Comments are closed.