NARZĘDZIA SYSTEMU MOTYWACYJNEGO W ZALEŻNOŚCI OD ZIDENTYFIKOWANYCH OBSZARÓW

NARZĘDZIA SYSTEMU MOTYWACYJNEGO W ZALEŻNOŚCI OD ZIDENTYFIKOWANYCH OBSZARÓW

Hazardziści – system kafeteryjny wynagrodzeń, indywidualna umowa pomiędzy pracownikiem a
pracodawcą dotycząca dodatkowych składników wynagrodzenia za kompetencje

Twarda – zarządzanie przez cele, angażowanie się w wytyczanie celów i realizację celów, bazuje
na Y chętnych do pracy.

Zrównoważona i demokratyczny styl - grupowe formy wynagradzania, narzędzia
pozaekonomiczne

Kultura rutyniarzy i styl autokratyczny - świadczenia socjalne, to co mało motywacyjne, premia
regulaminowa, dodatek stażowy, premiuje się
posłuszeństwo i lojalność, bez dodatkowych motywacji.

Hazardziści i demokratyczny styl kierowania wyższa kultura wg piramidy

W przypadku struktury org. płaskiej – awans poziomy, motywacja jest rotacja na stanowiskach
pracy, awans na stanowiska bardziej prestiżowe, nastawiony
na pracę zespołowa.

Struktura smukła - awans pionowy, wieloszczeblowy, awans w górę wg szczebli organizacyjnych,
musi być system komunikacji żeby nie było barier.

Struktura terytorialnie rozproszona – bierze się pod uwagę płace na rynku lokalnym

Do kultury org., stylu zarządzania, struktury org. również podstawowymi narzędziami są

W budowaniu systemu chodzi o to by :
- możliwości przedsiębiorstwa

Comments are closed.