Podejście systemowe

Podejście systemowe
System – zbiór elementów ze sobą powiązanych, które zostały określone dla pewnych celów.
Podstawowe cele systemu
- Uzyskanie pożądanego stanu środowiska
System składa się z różnych podsystemów

System sterujący —– Obiekt sterowania

Części składowe systemu sterującego
- Instytucje ochrony środowiska
- Polityka ekologiczna państwa, która wytycza kierunki działania
- Instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska
Obiekt naszego oddziaływania
- Środowisko
- Gospodarka
- Społeczeństwo (świadomość, edukacja)

Comments are closed.