Polityka ekologiczna

Polityka ekologiczna – jest to świadoma i celowa działalność państwa, która polega na kształtowaniu na podstawie rozpoznanych praw funkcjonowania przyrody, społeczeństwa i gospodarki, racjonalnego użytkowania i ochrony środowiska naturalnego.
Polityka ekologiczna powstała w Polsce jako dokument rządowy w 1990 roku.
Na początku lat 90 – tych wyróżniono 27 regionów ekologicznie zagrożonych. W 1997 roku stwierdzono, że można zrezygnować z tego podziału.
Również w latach 90 – tych opublikowano listę 80 największych trucicieli.
Te sytuacje przyczyniły się do tego, że zaczęto się zastanawiać nad planem nowej polityki ekologicznej.

Comments are closed.