POLITYKA PRZESTRZENNA - PODMIOT - PRZEDMIOT

POLITYKA PRZESTRZENNA - to świadoma i celowa działalność władz polegająca na racjonalnym kształtowaniu, zagospodarowaniu przez właściwe użytkowanie przestrzeni zapewniające utrzymanie ładu przestrzennego i umożliwienie prawidłowego, efektywnego funkcjonowania systemu społeczno - gospodarczego danej jednostki terytorialnej( kraju, województwa, gminy, miasta)

PODMIOTEM POLITYKI PRZESTRZENNEJ są organy władzy państwowej, organy administracji rządowej a przede wszystkim samorządy regionalne i lokalne oraz jednostki gospodarcze i mieszkańcy

PRZEDMIOT POLITYKI PRZESTRZENNEJ - Jest to przestrzeń, jej jakość z punktu widzenia ładu przestrzennego oraz zasoby wykorzystywane procesie kształtowania zagospodarowania

Comments are closed.