Procesy uczenia się: - koncepcje:

Procesy uczenia się: - koncepcje:
I.
1. Jednostka w obecności innych ludzi lepiej wykonuje zadania wtedy, gdy zadania maja charakter prosty lub gdy są znane – jest to facylitacja społeczna – przyspieszenie działań w obecności innych o ile ta wiedza jest prosta i znana jednostce.
2. Hamowanie społeczne – w obecności innych przyswajamy wiedzę gorzej jeśli zadania są trudne i skomplikowane lub nie zetknęliśmy się z nimi dotychczas. (Robert Zajonc).

II. Koncepcja uczenia się - indywidualnie
1. wiedza zaczerpnięta z edukacji, czyli próbując wprowadzić ją w życie – jest to kształtowanie (wiedza formalna zastosowana w praktyce)
2. naśladownictwo – obserwacja innych pozwala nam modyfikować swoje zachowania, dzieje się to w skutek zaobserwowania innych – jest to modelowanie (zgodnie z tym co zaobserwowaliśmy u innych) – to praktyczna wiedza innych.

Indywidualny rozwój w organizacji. Organizacja jest uwarunkowaniem rozwoju.

Kariera – to ukierunkowana aktywność mająca pewne tempo, zakłada rywalizacje (tor wyścigów konnych)
Kariera jednostki rozumiana jest jako jej rozwój w toku życia.

Kariera zawodowa jednostki – odnosi się do okresu jej aktywności zawodowej, choć jest przygotowywana przez okres wcześniejszy, a jej skutki kształtują okres późniejszy.

Organizacja próbuje zestawić 2 cele jednostki i swoje, czyli cele organizacji, po to by czerpać korzyści z rozwoju jednostki.

Kilka podejść do kariery:
Kariera traktowana jest jako atrybut pewnych zawodów (Douglas)
Organizacje, które nie akumulują wiedzy to nie maja kariery.
Kariera wiąże się tylko z pracą zawodową, nie wiąże rozwoju z organizacją.
Jednostka się rozwija i kształtuje swoja przyszłość bez ustanku.

Karierę można analizować z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych: psychologii, socjologii, ekonomii, historii, geografii, itd.
Donald Supper – stworzył cykl seminariów, gdzie budowano teorie.

MBA – ludzie chcą czegoś, a organizacja nie wie jak to organizować, dlatego próbowano tworzyć materiały dydaktyczne - odnośnie rozwoju indywidualnego.

Podział koncepcji:
1. Teorie cyklu życia – są teoria procesu, maja charakter cykliczny, mówią o mechanizmach, procesach rozwojowych. Są uporządkowane i nie można wrócić do poprzedniej fazy.
2. Teorie preskryptywne - konkretna przyczyna rozwoju. Analogia do teorii treści. Wpływ konkretnego faktu na karierę, dlaczego tak się rozwija, wybrała taki zawód.

Ważne potrzeby – Maslow
Etapy kariery zawodowej – Dalton, Thomson, Price
Etapy cyklu życia – Donald Supper

Ad. A
Etap przyswajania wiedzy o świecie: pomaga rodzina, etap gdzie dokonuje się szereg procesów:
1. proces psychologiczny, proces osobowości – odpowiada za ukształtowanie od wewnątrz
2. proces socjologiczny – socjalizacja, oznacza stawanie się członkiem społeczeństwa, rozumienie znaków, zachowań

Comments are closed.