RESTRUKTURYZACJA MAJĄTKOWA (aktywna).

RESTRUKTURYZACJA MAJĄTKOWA (aktywna). Omawiane problemy:
• analiza zmian zachodzących w strukturze majątkowej w sprywatyzowanych przedsiębiorstwach
• analiza barier sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw wynikających z niekorzystnych uwarunkowań majątkowych
• opisanie najczęściej wybieranych strategii w ramach restrukturyzacji aktywów (majątkowej)

Przyczyny problemów przedsiębiorstw wynikające z czynników majątkowych mogą tkwić m.in. w:
- przeinwestowaniu
- dużym zużyciu moralnym majątku trwałego
- obciążeniu majątkiem nieprodukcyjnym i/lub działalnością pomocniczą
- niepełnym wykorzystaniu istniejącego majątku

Comments are closed.