RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

RESTRUKTURYZACJA- oznacza świadomie wprowadzane zmiany do jakiś systemów. Może być zastępowana słowem reorganizacja, reforma, ulepszenie, udoskonalenie, reformacja, transformacja itp.

Płaszczyzny zmian związanych z restrukturyzacją:
- przekształcenie całej gospodarki kraju, transformacja ustroju gospodarczego państwa
- przekształcenie regionów gospodarczych kraju
- przekształcenie działu, gałęzi lub branży gospodarki kraju
- przekształcenie przedsiębiorstw, które:
• Znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej i stają przed koniecznością znalezienia racji swego dalszego istnienia
• Są „zdrowe ekonomicznie”, ale:
- podejmują działania antycypacyjne, w związku z dającymi się przewidzieć zmianami w otoczeniu, aby nie utracić swej pozycji rynkowej
- stoją przed koniecznością opracowania i realizacji wycofywania się z rynków będących w stanie regresu
- stoją przed koniecznością stawienia czoła szybkim zmianom koniunkturalnym na rynku krajowym lub zagranicznym

Restrukturyzacja nie może być procesem permanentnym, jest procesem cyklicznym.

W wyniku restrukturyzacji zmienia się: struktura produkcji, zatrudnienie, rest. majątkowa

Najczęstszą przyczyną restrukturyzacji są odczuwalne kłopoty, które przeżywa przedsiębiorstwo.

Comments are closed.