Rozwój kapitału ludzkiego dwie koncepcje - Specyfika zasobów ludzkich w organizacji

Rozwój kapitału ludzkiego rozróżniamy dwie koncepcje:
1. koncepcja zarządzania personelem
2. Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi

Wcześniej ludzie byli najmniejszym czynnikiem - klasyczna siła robocza – pojawiła się filozofia, że ludzie są tak samo ważni jak inne czynniki produkcji – od tego momentu zmieniło się myślenie o ludziach w organizacji, zaczęto bardziej się na nich skupiać.

1. Szkoła klasyczna – kładziono nacisk na efektywność, indywidualność, co zrobić aby jednostka mogła lepiej funkcjonować, dawano im pewnego rodzaju pewność pracy.
2. Efektywność organizacji jako całości – stosowano następujące procedury: dyscyplina pracy, przyjmowanie, wynagradzanie i te czynniki wpływały i były impulsem do rozwoju.
3. Praktyka to funkcja personalna organizacji miała na celu zajęcie się pracownikami w uporządkowany sposób – miała nast. funkcje: socjalna – ułatwienie funkcjonowania pracownikowi.
Teoria to koncepcja i wyróżniamy tutaj:
- teorie zarządzania personelem
- teorie zarządzania zasobami ludzkimi
- koncepcja organizacji uczącej się itd.

Specyfika zasobów ludzkich w organizacji – wszystko sprowadza się do człowieka

Organizacja jest to pewna ilość elementów które mają pewne wspólne cechy. Organizacja przekazuje do środowiska produkty i usługi.

Comments are closed.