Środowisko naturalne - Powiązania gospodarki ze środowiskiem

Środowisko naturalne jest:
- Dostarczycielem wielu surowców
- Odbiorą odpadów
- Bezpośrednim dobrem konsumpcyjnym

Powiązania gospodarki ze środowiskiem
- Wykorzystanie przestrzeni geograficznej jako pola działalności gospodarczej
- Przemieszczanie elementów środowiska
- Pozyskiwanie surowców i energii
- Emitowanie odpadów do otoczenia i ich asymilacja

Comments are closed.