STYLE KIEROWANIA

STYLE KIEROWANIA

Względnie stały i trwały sposób sprawowania władzy w organizacji.

J.Brown:
- autokratyczny – kierownik surowy, życzliwy, nieudolny,
- demokratyczny – kierownik trener, psycholog, duszpasterz,
- nieingerujący – (laissez-fair) kierownik nie uczestniczy tylko reprezentuje.

R.Likert: autor czteropoziomowego modelu stylu kierowania
- eksploatacyjno-autorytarny – wszystkie decyzje podejmuje kierownik, wymusza na kierowanych nakazy zakazy, brak zaufania;
- protekcjonalno-autorytarny – decyduje kierownik ale podwładni mogą uzyskać pewną swobodę co do sposobu realizacji zadań, ale w szczególnie określonych ramach;
- konsultacyjny – kierownik ustala cele główne, podwładni mają szerokie możliwości decydowania o ich realizacji, stosowanie nagród;
- uczestniczący – kierowanie poprzez włącznie do ustalania celów i ich realizacji, współpraca kierownik podwładny, konsultacja, zaufanie.

Comments are closed.