SYSTEM MOTYWACYJNY W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SYSTEM MOTYWACYJNY W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Potrzeba-Napięcie motywacyjne-Napięcie,Energia,Przedsiębiorczość-Działanie-Zaspokojona potrzeba-Redukcja napięcia

Piramidę potrzeb Maslowa możemy odnieść do potrzeb w pracy.
-Potrzeba fizjologicznym odpowiada płaca podstawowa która daje szansę na utrzymanie się.
-Potrzeba bezpieczeństwa to system emerytalny,ubezp.zdrowotne.
-Wyższe wartości w pracy to przynależność do grupy, gdy cłowiek pracuje w grupie to chce się dobrze w niej czuć.
-Najwyższego rzędu potrzeba to potrzeba samorealizacji- rozwój, podwyższenie kwalifikacji.

osiągnięcia potrzeba samorealizacji ambitna praca
status potrzeba szacunku stanowisko pracy
przyjaźń potrzeba przynależności przyjaciele w pracy
stabilność potrzeba bezpieczeństwa system emerytalny
żywność potrzeba fizjologiczne płaca podstawowa
(to ma być w postaci piramidy
z wierzchołkiem na górze;))

Wg. McGregora wyróżniamy dwa rodzaje pracowników X i Y. Stwierdził, że dla X ważny jest pieniądz. Natomiast dla Y ważna jest samorealizacja i do niego właśnie pasuje piramida Maslowa.

Obecnie motywowanie zastępowane jest przewodzeniem.
Różnice między przewodzeniem a motywowaniem

-inspirowanie człowieka
-pobudzanie
-wskazywanie drogi rozwoju

- popychanie do działania ale zgodnie z potrzebami danej osoby

Comments are closed.