System motywacyjny

System motywacyjny to całościowe ujęcie motywacji poprzez konkretne działanie kierownictwa, musi to być jasne dla pracowników, może przejawiać się dodatkowym zapłatą pracownikowi, jednak musi być ogólnie znana zasada a nie może mieć formy uznaniowej.
Istotą systemu motywacyjnego jest inspirowanie do osiągnięć w przeciwieństwie do tradycyjnie pojmowanego motywowania jako pobudzania do efektywnego wykonywania zadań. Motywowanie polega na inspirowaniu pracownika by próbując osiągnąć cele osobiste realizował cele firmy.
System motywacyjny uwzględnia możliwości przedsiębiorstwa i oczekiwania pracowników. Jest realizowany w przedsiębiorstwie które traktuje zasoby ludzkie jako strategiczne

Comments are closed.