Systemowo kształtowane procesy kształtowania środowiska

Systemowo kształtowane procesy kształtowania środowiska

Podejście systemowe- również przeniesione na pole innych nauk. Zbiór elementów wzajemnie ze sobą powiązanych w ściśle określonym celu. Główny cel systemu: ochrona, uzyskanie właściwego stanu środowiska.
Główne podsystemy systemu:
* system sterujący, * obiekt sterowania.
Najważniejsze części składowe systemu sterującego- instytucje ochrony środowiska, polityka ekologiczna państwa, instrumenty ekologiczne ochrony środowiska (za ich pomocą oddziałujemy na obiekt sterowania- oddziałuje na: środowisko, gospodarka, społeczeństwo- świadomość edukacyjna).

Comments are closed.