Techniki treningu - Na stanowisku pracy - Poza stanowiskiem pracy

Techniki treningu
Na stanowisku pracy
(przydają się w codziennej pracy – możliwe do zaobserwowania)
- instruktaż - informowanie pracowników co zrobić, komu przekazać dane, jak funkcjonować na stanowisku pracy
- rotacja na stanowiskach pracy – krótkoterminowa, akord zespołowy
- powierzenie zadań
- wzbogacenie treści pracy
- couching – współpraca osoby szkolącej i szkolonej, modyfikuje sposób wykonania – krok po kroku instruuje i ocenia sposób radzenia sobie, uczenia i nie ma możliwości nie przyswojenia bo nauczył się wszystkiego co miał
- udział w pracach projektowych
- praca w grupie

Poza stanowiskiem pracy

(mają przyszłościowy charakter – przydadzą się ale może nie od razu)
- praca własna -studia
- zaprogramowany instruktaż – wykorzystywanie komputera
- analiza przypadków – teoria w praktyce
- inscenizacja – gra ról umiejętność wczucia się w inna rolę
- konferencja
- trening grupowy – wzmacniamy cechy które są dobre lub wygaszamy złe

2 podział :
- szkolenia internistyczne – w miejscu pracy z pomocą własnych przygotowanych nauczycieli, siłami firmy
- szkolenia eksternistyczne – organizacja opłaca zajęcia prowadzone przez profesjonalistów ze szkół

3 podział:
- indywidualne techniki – wiedza jest przekazywana bezpośrednio na szkoleniach
- szkolenia grupowe – wymagają interakcji – efekt zmiany wiedzy następuje w grupowych działaniach w toku dyskusji - wzajemnie generują

Comments are closed.