UNESCO – jedna z agent ONZ, zajmuje się sprawami oświaty, nauki, kultury. Opracowało Listę 10 Zanieczyszczeń Środowiska w Skali Globalnej

UNESCO – jedna z agent ONZ, zajmuje się sprawami oświaty, nauki, kultury. Opracowało Listę 10 Zanieczyszczeń Środowiska w Skali Globalnej
1. Substancje gazowe – są najbardziej toksyczne, wyemitowane w jednym miejscu pod wpływem wiatru mogą się przemieszczać w dowolnym kierunku. Najbardziej toksyczną substancją gazową jest dwutlenek węgla, który powstaje w wyniku realizacji procesów spalania stosowanych w energetyce, przemyśle, elektrowniach opalanych węglem, przyczynia się do efektu cieplarnianego (wiązka promieniowania słonecznego dociera do ziemi, ale to co powinno wracać nie wraca i powoduje to nadmierne ocieplanie, topnienie lodowców, nadmierne pustynnienie niektórych obszarów, powstawanie różnych anomalii pogodowych.
2. Tlenek węgla (CO, czad) – powstaje jako efekt niecałkowitego spalania paliw organicznych (ropa naftowa, węgiel brunatny), jest wydzielany przez motory spalinowe, przemysł metalurgiczny, paleniska, rafinerie ropy naftowej, jest bardzo toksyczny dla organizmów żywych, jest bezwonny.
3. Dwutlenek siarki (SO2) – emitowany przez elektrownie, urządzenia grzewcze, elektrownie zużywające silnie zasiarczony węgiel, u ludzi powoduje choroby dróg oddechowych, powoduje skażenia roślin, skwaszenie gleb, spada w postaci kwaśnych deszczy, działa korodująco na metale, niszczy marmury i budowle wapienne.
4. Dwutlenek azotu (NO2) – powstaje w trakcie procesów spalania w wysokich temperaturach, wydzielany przez energetykę, ciepłownictwo, silniki spalinowe.
5. Fosfor (P) – dostaje się do środowiska głównie w efekcie używanie detergentów, nawożenia pól, dostaje się do wód, wchodzi w reakcje z azotem i węglem i następuje eutrofizacja wód (nadmierne zarastanie zbiorników wodnych).
6. Rtęć (Hg) – dostaje się do środowiska głównie z działalności przemysłowej, produkcja chloru, papieru, barwników, w wyniku użytkowania aparatury elektronicznej, jest trucizną, która niszczy układ nerwowy, kumuluje się w organizmie.
7. Ołów (Pb) – dostaje się do środowiska w efekcie używania benzyny ołowiowej, produkuje przemysł chemiczny, ma tendencje do silnego kumulowania się, zanieczyszcza wody i gleby.
8. Ropa naftowa – stanowi często zagrożenie dla środowiska morskiego, ogranicza parowanie wód, przyczynia się do wymierania organizmów żywych, zanieczyszcza plaże morskie.
9. Pestycydy – mają tendencje do nadmiernego kumulowania się, są silnie trujące, dostając się do środowiska wodnego, gleb, do żywności co powoduje rozwój raka w ludzi.
10. Sztuczna promieniotwórczość – powstaje przy stosowaniu energii jądrowej, stanowi silne zagrożenie dla środowiska.

Comments are closed.