WARUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ (czynniki)

WARUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ (czynniki) dotyczą głównie formułowania celów
1. poziom rozwoju społeczno - gospodarczego państwa
2. jakość środków przyrodniczego danego obszaru (wiąże się z uprzemysłowieniem)
3. model ustroju społeczno - politycznego danego państwa
4. system informacji o zagospodarowaniu przestrzennym
5. system organizacji gospodarki przestrzennej
6. instytucjonalne warunki prowadzenia polityki przestrzennej

Comments are closed.