Agregat - Anonimowość

Agregat - zbiór ludzi wyodrębniony w ramach populacji ze względu na dowolnie przyjęte kryterium (np. podział według płci, wieku, poziomu wykształcenia, wzrostu). Jeśli przyjęte kryteria uznawane są za społecznie istotne, to wówczas taki agregat (zbiór) określa się jako kategorię społeczną.
Anonimowość - (bezimienność), 1.Cecha dużych skupisk ludzkich, głównie wielkich miast, gdzie kontakty społeczne mają często charakter powierzchowny, rzeczowy i krótkotrwały. Ludzie żyją obok siebie, lecz nie znają się. Brak głębokich więzi środowiskowych zapewnia jednak jednostce poczucie swobody. Anonimowość prowadzi do wytworzenia się poczucia bezkarności, co w wyniku procesu dezindywidualizacji może wyzwalać zachowania naruszające normy społeczne i moralne. Anonimowość jest cechą tajnego związku pozwala zachować tajemnicę i chroni członków przed zdradą. 2. Jeden z wymogów poprawności badań opinii; zachowanie anonimowości sprzyja większej szczerości wypowiedzi udzielanych przez respondentów, zmniejsza lęk przed prezentacją opinii, które mogą wydawać się mało popularne lub nieakceptowalne.

Comments are closed.