Nieruchomości przemysłowe

Nieruchomości przemysłowe to obiekty wykorzystywane w związku z wytwarzaniem dóbr, takie jak fabryki, magazyny, warsztaty. Bywają zorganizowane w parki przemysłowe, co jest elementem zarządzania takimi obiektami. Głównym celem zarządzania nieruchomościami przemysłowymi jest zapewnienie jak najlepszego wykorzystania obiektów przemysłowych oraz zapewnienie sprawności technologicznej przy minimalizacji kosztów utrzymania. Przy zarządzaniu takimi nieruchomościami bardzo ważna jest znajomość branży oraz odpowiednia wiedza techniczna, która jest niezbędna do tego, by dany obiekt przemysłowy spełniał przeznaczone mu funkcje i zadania, zapewniając przy tym maksymalne bezpieczeństwo pracownikom. Przykładem takiego obiektu są kopalnie.
Na rynku nieruchomości przemysłowy zasób budowlany jest stale modernizowany i rozbudowywany, a także w dość szerokiej skali wynajmowany nowo powstałym podmiotom gospodarczym. Niestety wiele obiektów to pustostany.

Comments are closed.