PRZEŁOM ANTYNATURALISTYCZNY

PRZEŁOM ANTYNATURALISTYCZNY
Naturalizm-antynaturalizm, najbardziej znany spór teoretyczno-metodologiczny na temat sposobów uprawiania nauk społecznych (humanistyki). Naturalizm to stanowisko głoszące, że nauki społeczne winny być uprawiane w taki sam sposób jak „nauki o naturze” tzn. przyrodoznawstwo. Zakłada się tu jedność metodologiczną wszelkich nauk. Naturalizm jest cechą pozytywizmu, lecz nie odwrotnie. W drugiej orientacji, antynaturalistycznej lub antypozytywistycznej, wychodzi się z założenia, że przedmiot badawczy nauk społecznych (w tym socjologii) jest całkowicie odmienny niż przedmiot zainteresowania nauk przyrodniczych. W związku z tym nauki te powinny dążyć do wypracowania swoistych sposobów i metod badawczych

One Response to “PRZEŁOM ANTYNATURALISTYCZNY”

  1. Dzięki za zwięzły acz wyrazisty i w pełni oczywisty opis tegoż problemu…:)