Amerucan Express

Amerucan Express to firma. Która rozpoczęła wydawanie własnej karty „Ravel and Entertainment” już w 1958r. Firma jednak została założona prawie sto lat wcześniej, bo aż w 1850r. przez Henry’ego Wellsa i Williama George’a Fargo. Początkowo firma American Express zajmowała się transportem i finansowaniem towarów przewożonych w Ameryce. W 1881r. założyła pierwsze europejskie przedstawicielstwo w Liverpoolu. W 1890r. firma miała już ponad 300 przedstawicieli w Europie. Wprowadzenie czeków podróżnych spowodowało, że firma przeniosła uwagę z transportu towarów na usługi finansowe i turystykę .

Warto wspomnieć, że firma American Express jako pierwsza wprowadziła nowe rodzaje kart: kartę złotą (w 1966r.) oraz kartę platynową (w 1984r.).

Głównymi jednostkami operacyjnymi American Express są:
 American Express Ravel Related Services Company Inc. – emitent kart płatniczych I czeków podróżnych,
 IDS Financial Service Inc. – doradztwo finansowe dla osób prywatnych,
 American Express Bank Ltd. – międzynarodowy bank utworzony w 1918r., który posiada sieć 86 przedstawicielstw 39 krajach,
 American Express Information Sernice Company – świadczy usługi w dziedzinie przetwarzania danych oraz telekomunikacji dla przedsiębiorstw oraz administracji i agencji rządowych,
 Sherson Lehman Huston Inc. – przedsiębiorstwo zajmujące się rynkiem papierów wartościowych, którego klientami są inwestorzy na całym świecie .

Jak z powyższego wynika działalność firmy American Express nie ogranicza się tylko do samych czeków i kart płatniczych, jak to ma miejsce w innych organizacjach. W Polsce biuro American Express zostało otwarte już przed wojną, niestety wkrótce zostało zamknięte. Ponownie biuro zostało otwarte w czerwcu 1991r. i oferuje pełen zakres usług turystycznych i finansowych .

Comments are closed.