Funkcjonowanie kart kredytowych

Karty kredytowe funkcjonują na zasadzie „pay later” czyli za dokonane transakcje posiadacz płaci z opóźnieniem. Bank wydaje kartę kredytowa, wyznacza limit kredytowy do wysokości, którego możemy się zadłużyć posługując się kartą. Bank zwykle określa termin spłaty płatności dokonywanych kartą kredytową . Jako termin spłaty przyjmuje się zazwyczaj 25 dni od daty otrzymania wyciągu; zawierającego informacje o transakcjach dokonanych w ubiegłym miesiącu. Umowa z klientem przewiduje, że część zadłużenia może być odłożona pod warunkiem regularnego dokonywania miesięcznych spłat, określanych zazwyczaj jako ustalony procent zadłużenia, nie mniejszy jednak od uzgodnionej kwoty. W stosunku do zadłużenia odłożonego naliczane są odsetki (ustalane zazwyczaj na poziomie dwu – do trzykrotnie przekraczającym oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych) .

Karta kredytowa uznawana jest za najbardziej efektywne źródło dochodów wydawcy, przy którym ryzyko powstania niespłacalnego debetu jest rekompensowane dużymi dochodami związanymi z jej powszechną akceptowalnością.

Comments are closed.