Karta gwarancyjna

Karta gwarancyjna ma na celu zagwarantowanie płatności dokonanej czekiem do wysokości określonej na awersie. Czek potwierdzony kartą gwarancyjną staje się czekiem z gwarancją bezwarunkowej zapłaty. Potwierdzenia dokonuje przyjmujący czek przez wpisanie numeru karty na odwrocie czeku. Karty gwarancyjne są wydawane wraz z czekami. Przykładem może być karta wydana do euroczeków banku Pekso S.A. Karta gwarancyjna może także spełniać funkcję karty bankomatowej przy podejmowaniu gotówki z bankomatu.

Comments are closed.