Karty obciążeniowe zwane charge

Karty obciążeniowe inaczej zwane charge, są to karty z odroczonym terminem płatności. Bank ustala limit wydatków, do wysokości, którego klient może dokonywać transakcji bezgotówkowych i gotówkowych. Na końcu każdego cyklu rozliczeniowego bank sumuje wszystkie i pobiera w tym dniu całą kwotę z rachunku. Przez cały okres od dokonywania transakcji, aż do momentu obciążenia rachunku klienta nie musi posiadać środków na koncie .

Comments are closed.