Karty przepłacone

Karty przepłacone nie są tylko produktem bankowym; mogą być wydawane przez inne instytucje, w tym handlowo – usługowe. Karta taka ma zakodowaną wartość na pasku magnetycznym, która zmniejsza się wraz z każdorazowym użyciem. Karty przepłacone mogą być kartami jednorazowymi oraz odnawialnymi, które po wyczerpaniu się wartości mogą być z powrotem załadowane i wykorzystywane. Karty tego rodzaju nie występują w praktyce bankowej dość często, niemniej ich rola może się zwiększyć w przyszłości.

„Elektroniczna portmonetka” powstała na bazie inteligentnej karty przepłaconej, która przy użyciu specjalnych terminali dostosowanych do zapisu i odczytu dwu kart. Równocześnie pozwala na dokonanie operacji zwiększenia i pomniejszenia pojemności obu kart. Umożliwia to dokonywanie płatności niemalże „z ręki do ręki” i wyłącza konieczność autoryzowania kart.

Comments are closed.