System kart płatniczych na świecie

System kart płatniczych na świecie

Początki kart płatniczych sięgają pierwszego dwudziestolecia XX w., kiedy to (w 1917r.) amerykańska firma Smart & Robuck zaoferowała swoim klientom karty z metalu. W stosunkowo krótkim czasie metal został zastąpiony plastikiem i w ten sposób można mówić o narodzinach karty płatniczej, która ze zmianami wynikającymi z postępu technicznego funkcjonuje obecnie .

Obecnie na świecie emitenci kart płatniczych są skupieni w dwóch wielkich międzynarodowych systemach. Pierwszym jest zdecentralizowany system bankowy, do którego należą takie organizacje, jak VISA, Europay, MasterCard, JCB (Japa Credit Buremu), drugim jest scentralizowany system klubowy z American Express i Diners Club .

Wśród systemów bankowych wymienić można takie organizacje jak:
 powstanie organizacji VISA International,
 powstanie organizacji MasterCard International,
 powstanie organizacji American Express,
 powstanie organizacji Europay International emitującej karty MasterCard, Eurocard, Access,
 karty organizacyjni Japa Credit Buremu JCB,

Comments are closed.