Peonaż - Historia Ameryki Łacińskiej

Peonaż - Historia Ameryki Łacińskiej
Peonaż (z hiszp. peon - chłop) było to nowy system pracy zależnej, który zastąpił repartimiento (zniesione formalnie w 1632r.) i encomiendę. Właściciel latyfundiów lub kopalń miał obowiązek zaopiekowania się Indianinem tj. zapewnienia mu mieszkania, wyżywienia i ewentualnie zapłaty za pracę. Tym samym przywiązywał go do siebie, wymagając aby […]

Korzyści płynące z kolonii dla Korony Hiszpańskiej - Historia Ameryki Łacińskiej

Korzyści płynące z kolonii dla Korony Hiszpańskiej - Historia Ameryki Łacińskiej
- monopol państwa na metale szlachetne
- tzw. kwinta – 1/5 dochodu uzyskiwanego z kolonii odprowadzane było do skarbca Korony
- monopol Korony na handel z koloniami
- opłaty za koncesje
Dopiero odkrycie srebra doprowadziło do wielkiego zainteresowania Ameryką gdyż pokłady złota odkryte przez pierwszych konkwistadorów bardzo szybko się wyczerpały. Już po zakończeniu […]

Formy kolonizacji nowych ziem - Historia Ameryki Łacińskiej

Formy kolonizacji nowych ziem - Historia Ameryki Łacińskiej
Podstawowymi formami kolonizacji rozwiniętymi przez Hiszpanię były:
- repartimiento – nadziały ziemi wraz z jej mieszkańcami przydzielane kolonistom z prawem ściągania danin.
- encomienda - polegała na przydzielaniu ziemi kolonistom wraz z jej mieszkańcami, z prawem ściągania daniny i wykorzystywania siły roboczej.
W odróżnieniu od repartimiento, koloniści mieli obowiązek:
- kontrolowania […]

Niewolnictwo - Historia Ameryki Łacińskiej

Niewolnictwo - Historia Ameryki Łacińskiej
Pierwsi niewolnicy zostali przywiezieni do nowego świata już w 1510r. na portugalskich karawelach z Afryki Zachodniej. Zatrudniani byli w gospodarstwach przy uprawie i zbiorze trzciny cukrowej, produkcji barwników.
Natomiast niewolnictwo rdzennych mieszkańców Ameryki, miało nieco odmienny charakter, od tego jakie stosowali chociażby Anglicy w Ameryce Północnej. Przede wszystkim Hiszpanie nie posiadali […]

Próby określenia statusu Indian i kolonii - Historia Ameryki Łacińskiej

Próby określenia statusu Indian i kolonii - Historia Ameryki Łacińskiej
Pierwszym tego typu dokumentem były tzw. Prawa z Burgos z 1512r. Napisane zostały one pod wpływem de Fonseci. Był to zbiór praw i zasad o humanitarnym, renesansowym wydźwięku. Podkreślano, że Indianie są istotami ludzkimi ale błądzącymi ze względu na brak możliwości poznania wiary Chrystusowej. W związku […]

Społeczeństwo kolonialne - Historia Ameryki Łacińskiej

Społeczeństwo kolonialne - Historia Ameryki Łacińskiej
Społeczeństwo nowego świata z jednej strony stanowiło kilkadziesiąt milionów rdzennych mieszkańców – Indian, a z drugiej stosunkowo niewielka liczba przybyszów z Europy (gł. z Płw. Iberyjskiego, w połowie XVI w. liczbę ich szacowano na ok. 5 tyś.). Konkwistadorzy określali siebie mianem Gente Distinguida (ludzie wybrani). W rzeczywistości pierwsi […]

Historia Ameryki Łacińskiej

Historia Ameryki Łacińskiej
Wraz z odkryciem nowego świata Korona Hiszpańska stanęła przed nowymi problemami. Nowe tereny należało w odpowiedni sposób zagospodarować.
Poszczególni „odkrywcy” otrzymywali od Króla specjalne pełnomocnictwa do kolonizowania nowych ziem
Najważniejszą kwestią dla hiszpańskiej królowej - Izabeli Kastylijskiej była kwestia wiary. Kolejnym dowódcom wypraw powierzała ona zadanie ewangelizacji nowych ziem.
Nadzór nad sprawami nowego świata […]

Peru i La Plata - WOJNY O NIEPODLEGŁOŚĆ I KWESTIA TEKSASU - Historia Ameryki Łacińskiej

Peru i La Plata - WOJNY O NIEPODLEGŁOŚĆ I KWESTIA TEKSASU - Historia Ameryki Łacińskiej
Wyzwolenie Peru było dziełem sił zewnętrznych, a nie samych Peruwiańczyków. W 1822r. wojska Simóna de Bolívara (kolumbijskie) stacjonowały gdzieś na południe od Quito. Peru zostało wyzwolone z czterech stron świata. La Plata walnie przyczyniła się do wyzwolenia Peru.
Po wypędzeniu Anglików […]

Chile - WOJNY O NIEPODLEGŁOŚĆ I KWESTIA TEKSASU - Historia Ameryki Łacińskiej

Chile - WOJNY O NIEPODLEGŁOŚĆ I KWESTIA TEKSASU - Historia Ameryki Łacińskiej
W Kapitanii Generalnej Chile też pojawiły się bunty. Ta kapitania coraz bardziej oddalała się od reszty. To, co się działo w Argentynie miało duży wpływa na to, co się działo w Chile. Echo wydarzeń z La Platy z 1810r. dotarło również do Chile […]

Brazylia - WOJNY O NIEPODLEGŁOŚĆ I KWESTIA TEKSASU - Historia Ameryki Łacińskiej

Brazylia - WOJNY O NIEPODLEGŁOŚĆ I KWESTIA TEKSASU - Historia Ameryki Łacińskiej
Monarchia portugalska niespecjalnie dbała o Brazylię. Po wkroczeniu Napoleona Bonapartego i jego brata Józefa do Portugalii książę-regent Jan postanowił uciec do Brazylii. W 1807r. do Brazylii wypłynęła królowa, książę-regent z rodziną oraz 10 tys. wszelakiej maści lokajów, sekretarzy i dostojników. Była to liczba […]