Działanie na szkodę wierzycieli (fraus creditorum).

Działanie na szkodę wierzycieli (fraus creditorum).

Wśród przestępstw prawa pretorskiego wymieniane jest podejmowanie przez dłużnika aktów uszczuplających jego majątek w celu uniemożliwienia egzekwowania przez wierzyciela swych należności.
Początkowo wierzyciele likwidowali umniejszenia majątku dłużnika za pomocą restitutio in integrum, a także specjalnego interdyktu (interdictum fraudatorium).
Ostatecznie, środkiem ochrony wierzycieli stało się powództwo znane szeroko pod nazwą actio Pauliana. Powództwo to było można wnieść w terminie rocznym, jego celem był zwykły zwrot dokonanego umniejszenia do majątku dłużnika. Wartość praktyczna polegała na możliwości pozwania o zwrot dokonanego umniejszenia nie tylko samego fraudatora, ale przede wszystkim osób, które skorzystały z czynności fraudacyjnych. Przysporzenia bezpłatne musiały one wydać nawet wtedy, gdy otrzymały je w dobrej wierze.

Comments are closed.