Gorszenie niewolnika (servi corruptio).

Gorszenie niewolnika (servi corruptio).

„Gorszenie niewolnika” mogło polegać na niekorzystnym wpływie na jego psychikę (np. przez podsycanie tendencji do oporu, do obniżania wartości pracy, do lekceważenia panów).
W takich przypadkach pretor mógł udzielić właścicielowi niewolnika skargi penalnej zwanej actio servi corrupti, o zapłatę podwójnej wartości poniesionej szkody. Powództwo to miało charakter „wieczysty

Comments are closed.