Groźba bezprawna (metus).

Groźba bezprawna (metus).

Był to delikt prawa pretorskiego, polegający na bezprawnym przymuszeniu innej osoby do niekorzystnej czynności prawnej. Była to także jedna z wad czynności prawnych.
Poszkodowany mógł skorzystać z powództwa o charakterze karnym – actio quod metus causa. Można ją było wnieść nie tylko przeciw sprawcy wymuszenia, ale także przeciw każdej osobie, która z wymuszenia czynności uzyskała korzyść. Powód mógł żądać zapłaty poczwórnej wysokości wartości poniesionej szkody (quadruplum), ale tylko w ciągu jednego roku, później już tylko na pojedynczą wartość. Była to również actio arbitraria.

Comments are closed.