Podstęp (dolus).

Podstęp (dolus).

Dolus był przestępstwem prawa pretorskiego, polegającym na rozmyślnym wyrządzeniu szkody majątkowej innej osobie przez podstępne wprowadzenie jej w błąd. Najczęściej chodziło tu po prostu o oszustwo. Poza tym mianem dolus oznaczano jedną z wad czynności prawnych, a także najwyższy stopień winy przy wykonywaniu zobowiązań.
Poszkodowany przez dolus miał do dyspozycji powództwo o charakterze penalnym actio doli. Umożliwiała ona tylko dochodzenie odszkodowania w pojedynczej wartości, ale zasądzenie ściągało na sprawcę infamię. Powództwo to było udzielane tylko w ciągu roku i to subsydiarnie. Przeciw niektórym osobom actio doli nie była w ogóle dopuszczalna, np. przeciw rodzicom lub patronom. Actio doli należała również do powództw arbitralnych.

Comments are closed.