POCZĄTEK I KONIEC OSOBOWOŚCI FIZYCZNEJ

POCZĄTEK I KONIEC OSOBOWOŚCI FIZYCZNEJ

Osobowość prawna człowieka w prawie rzymskim rozpoczynała się z chwilą urodzenia tylko osób wolnych. Niewolnicy jej nie mieli.
Pełną zdolność prawną miał ten, kto jednocześnie posiadał status libertatis, civitatis i familiae – czyli obywatel rzymski, będący osobą sui iuris.
Osoby alieni iuris miały ograniczona zdolność prawną.
Pewne prawa ( np. prawo do spadku) można było zastrzec już dla płodu ( nasciturus). Dla ochrony jego praw można było nawet ustanowić specjalnego kuratora. Nowonarodzony stawał się podmiotem praw tylko wtedy, kiedy urodził się żywy. Nabycie zdolności prawnej przez noworodka mogło mieć doniosłą wartość zwłaszcza na gruncie prawa spadkowego.

Osobowość fizyczna człowieka kończył się z chwilą śmierci. Jednak zmiany w konstrukcji zdolności prawnej mogły nastąpić jeszcze za życia człowieka, przez utratę lub zmianę w obrębie jednego z trzech statusów:
- status libertatis
- status civitatis
- status familiae
Stosownie do tego stosowano trzy rodzaje umniejszania osobowości człowieka:
a) capitis deminutio maxma – zachodziła gdy podmiot tracił wolność
b) capitis deminutio media – zachodziła gdy tracił obywatelstwo rzymskie
c) capitis deminutio minima – gdy zmieniał swe stanowisko rodzinne

Osobowość prawna człowieka w prawie rzymskim rozpoczynała się z chwilą urodzenia tylko osób wolnych. Niewolnicy jej nie mieli.
Pełną zdolność prawną miał ten, kto jednocześnie posiadał status libertatis, civitatis i familiae – czyli obywatel rzymski, będący osobą sui iuris.
Osoby alieni iuris miały ograniczona zdolność prawną.
Pewne prawa ( np. prawo do spadku) można było zastrzec już dla płodu ( nasciturus). Dla ochrony jego praw można było nawet ustanowić specjalnego kuratora. Nowonarodzony stawał się podmiotem praw tylko wtedy, kiedy urodził się żywy. Nabycie zdolności prawnej przez noworodka mogło mieć doniosłą wartość zwłaszcza na gruncie prawa spadkowego.

Osobowość fizyczna człowieka kończył się z chwilą śmierci. Jednak zmiany w konstrukcji zdolności prawnej mogły nastąpić jeszcze za życia człowieka, przez utratę lub zmianę w obrębie jednego z trzech statusów:
- status libertatis
- status civitatis
- status familiae
Stosownie do tego stosowano trzy rodzaje umniejszania osobowości człowieka:
a) capitis deminutio maxma – zachodziła gdy podmiot tracił wolność
b) capitis deminutio media – zachodziła gdy tracił obywatelstwo rzymskie
c) capitis deminutio minima – gdy zmieniał swe stanowisko rodzinne

Comments are closed.