POJECIE I RODZAJE SŁUŻEBNOŚCI

POJECIE I RODZAJE SŁUŻEBNOŚCI
SERVITUTES

Służebność (servitutes) jest ograniczonym prawem rzeczowym, które upoważnia uprawnionego do korzystania z rzeczy cudzej w pewien ściśle określony sposób.
Własność daje możliwość do korzystania z rzeczy w zasadzie bez ograniczenia. Służebność natomiast daje prawo do korzystania z rzeczy cudzej, ale w sposób ograniczony i ukierunkowany w zależności od rodzaju służebności.
Wśród serwitutów odróżnia się w prawie rzymskim służebności gruntowe (servitutes praediorum) od osobistych (servitutes personarum) omówione dalej w zagadnieniach

1.SŁUŻEBNOŚC I GRUNTOWE - Służebności gruntowe wymagają do swego powstania dwóch gruntów, z których jeden jest władnący (praedium dominas), a drugi służebny (praedium serviens).
Przy służebnościach gruntowych podmiotami prawa są, z jednej strony każdorazowy właściciel gruntu panującego, a z drugiej – każdorazowy właściciel gruntu służebnego. Z uwagi na swój stosunek do gruntu pierwszy z tych podmiotów miał prawo korzystać z gruntu służebnego w sposób ograniczony.

2. SŁUŻEBNOŚCI OSOBISTE - mogły dotyczyć gruntu, ale ich cechą charakterystyczną było to, że przysługiwały zawsze tylko jakiejś osobie. Osobisty charakter takiej służebności oznaczał, że była ona prawem podmiotowym niezbywalnym i kończyła się z zasady najpóźniej wraz ze śmiercią osoby uprawnionej

SŁUŻEBNOŚCI

GRUNTOWE OSOBISTE

Użytkowanie używanie zamieszkanie
MIEJSKIE
1.sevitus oneris ferendi
3.servitus stillicidi
4.servitus altius non tollendi
5.servitus tigni immitendi –

WIEJSKIE
• iter – prawo przechodu przez cudzy grunt
• actus – prawo przechodu i przepędzania zwierząt przez cudzy grunt
• via – prawo przechodu, przepędzania zwierząt i przejazdu przez cudzy grunt
• aquae ductus – prawo przeprowadzenia dopływu wody przez cudzy grunt
• aquae haustus – prawo czerpania wody z cudzego gruntu

Comments are closed.