PRZEROBIENIE RZECZY

PRZEROBIENIE RZECZY
SPECIFICATIO

Specificatio było obróbka cudzego materiału (bez porozumienia z właścicielem) tak, że powstawała nowa rzecz (nova species).
Wg Sabinianów własność nowej rzeczy winna należeć do właściciela materiału, a wg Prokulianów – do wytwórcy (zawłaszczenie nowej rzeczy jako niczyjej).

Od Paulusa datuje się opinia pośrednia (media sententia), którą przyjął ostatecznie Justynian: jeżeli rzecz da się przywrócić do stanu pierwotnego, to właścicielem nowo powstałej rzeczy pozostaje właściciel materiału; jeśli nie – to nowa rzecz należy do przetwórcy (jeśli przetworzył w dobrej wierze).

Comments are closed.