RODZINA KOGNATYCZNA- LINIE I STOPNIE POKREWIEŃSTWA.

RODZINA KOGNATYCZNA- LINIE I STOPNIE POKREWIEŃSTWA.

W prawie przedklasycznym pretorowie zaczęli wprowadzać nowe pojęcie pokrewieństwa opartego nie na podległości władzy ojcowskiej (agnatio), ale na powiązaniach więzami krwi (cognatio). Ten rodzaj pokrewieństwa- nazwany pokrewieństwem kognacyjnym. Zgodnie z nim krewnymi względem siebie pozostają osoby, w których żyłach płynie krew wspólnych przodków.
Obliczanie stopni pokrewieństwa pozostaje aktualny tak we współczesnym prawie cywilnym, jak i kanonicznym.
LINIE POKREWIEŃSTWA:
 Linia prosta (linea recta)- wszystkie osoby pochodzą bezpośrednio lub pośrednio jedna od drugiej.
 Krewni wstępni (ascendenci)- rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd. zarówno w linii męskiej, jak i linii żeńskiej.
 Krewni zstępni (descendenci)- dzieci, wnuki, prawnukowi zarówno w linii męskiej, jak i linii żeńskiej.
 Linia boczna (linea transversa vel obliqua)- nie pochodzą jedna od drugiej, ale mają wspólnego przodka.

A

B C

D G

E

F

Rodzice i dzieci – I stopień w linii prostej
A – D dziadkowie z wnukami – II stopień
B – C rodzeństwo między sobą w II stopniu linii bocznej
D – C wuj z siostrzenica w III stopniu
F jest krewną C w V stopniu linii bocznej
D z G w IV stopniu linii bocznej

Stopnie pokrewieństwa oblicza się w obydwu liniach według liczby urodzeń, co obrazuje premia „quot generationes, tot gradu” dosłownie „ile urodzeń tyle stopni”, czyli o stopniu pokrewieństwa decyduje liczba urodzeń potrzebna do tego, by dane pokrewieństwo powstało.

Od pokrewieństwa należy odróżnić powinowactwo (adfinitas), czyli stosunek powstały w wyniki zawarcia małżeństwa między jednym z małżonków, a krewnym drugiego. Stopni powinowactwa Rzymianie nie obliczali.

Comments are closed.