„Dostępność nieodpłatnej pomocy prawnej” – Bojarski

„Dostępność nieodpłatnej pomocy prawnej” – Bojarski
# wzrost wydatków budżetu państwa na nieopłaconą pomoc prawną (gł. przez wzrost honorariów, ale też przez większą ilość spraw z urzędu) ale też wzrost zaległości Skarbu Państwa w tym obszarze
# niewystarczające dane
# powinien być w budżecie odrębny fundusz pomocy prawnej + stworzenie rady ds. pomocy prawnej
# duża niewiedza o możliwości uzyskania adwokata z urzędu (21%), w szczególności wśród osób, które nie były reprezentowane przez prawnika  problem z dotarciem do rzetelnej informacji (kiedy, jak)
# bardzo mało wniosków o przyznanie adwokata z urzędu; uzasadnieniem brak środków finansowych
# generalnie- choć ponad ½ osób niereprezentowanych chciała mieć prawnika, to tylko 10% go szukało; próby w większości kończyły się niepowodzeniem bo usługi adwokata były zbyt drogie
# co do oceny pomocy prawnej z urzędu – mniej więcej po połowie zadowolonych i niezadowolonych

Comments are closed.