„Norma społeczna a norma prawna” – Kojder

„Norma społeczna a norma prawna” – Kojder
# NORMA – ogólnie przyjęta, ustalona reguła, zasada, przepis ….
# NORMA SPOŁECZNA – reguluje stosunki międzyludzkie na rozległym obszarze i/lub w ciągu kilku pokoleń
 kulturowo ukształtowana definicja zachowania uznawanego za pożądane
# NORMY ZINSTYTUCJONALIZOWANE – podtrzymywane i chronione przez oficjalne instytucje kontroli społecznej
# NORMA PRAWNA –szczególny rodzaj normy społecznej
 od norm moralnych różnią się:
a) sformułowaniem – n. prawne mają formę warunkową, moralne – bezwarunkową
b) genezą
c) warunkami obowiązywania
d) sankcjami
e) sposobami, w jaki dowiadujemy się o ich obowiązywaniu
f) treścią
# rodzaje norm:
1) dot. współpracy, koordynacji zachowania i własności
2) moralne, prawne, religijne, obyczajowe, zwyczajowe
3) uniwersalne i szczegółowe
4) nakazu, zakazu i zezwolenia
# obowiązywanie norm:
1) kryterium behawioralne – norma obowiązuje gdy rzeczywiście wpływa na zachowanie adresatów i jest realizowana
2) kryterium legalności - prawomocne ustanowienie normy równoznaczne z jej obowiązywaniem
3) kryterium zasadności – jeśli norma jest uzasadniona w sposób społecznie aprobowany, to jest to norma obowiązujące

Comments are closed.