„Strategie orzekania sądowego” – Galligan i Matczak

„Strategie orzekania sądowego” – Galligan i Matczak
# STANDARDY ROZSTRZYGNIĘĆ wykorzystywane przez sędziów:
• standardy wewnętrzne dla prawa – stosowanie odpowiednich przepisów zgodnie z ich interpretacją językową lub powszechnie akceptowaną (np. przez orzecznictwo)
 założenie, że tak rozumiane przepisy są wolą parlamentu, a więc i wyborców; im bardziej formalnie i literalnie stosowane jest prawo, tym wierniej ta wola jest odzwierciedlana
• standardy zewnętrzne wobec prawa – zgodność z intencją ustawodawcy + wsparcie celu społecznego danej regulacji + funkcja prewencyjna itp.; przesłanki zaczerpnięte ‘z otoczenia społecznego’
• standardy konstytucyjne
• standardy wspólnotowe
# badano sądy administracyjne; wynik – 83% odniesień do standardów wewnętrznych, 9% - do s. zewnętrznych, 7% do konstytucyjnych, 1% do wspólnotowych
 taki układ oznacza duży formalizm oraz może być powodem niedostatecznej ochrony praw jednostek i podmiotów gospodarczych
 formalizm tłumaczony: ochroną przed naciskami zewnętrznymi, brakiem czasu, złą edukacją

Comments are closed.