„Wymiar sprawiedliwości w Europie” –Siemaszko

„Wymiar sprawiedliwości w Europie” –Siemaszko
# PL na II miejscu pod względem % budżetu państwa przeznaczonego na sądownictwo, ale pod względem wydatków na pomoc prawną jest katastrofalnie – 0,4 euro na mieszkańca (w WB np. >50 euro)
# pod względem liczebności kadry sędziowsko-prokuratorskiej PL na II miejscu (na I Niemcy); liczna również kadra pracowników administracji sądów (mimo że mówi się, że za mało)
# bardzo mało adwokatów i radców prawnych (26 tyś, a wszędzie indziej > 100 tyś)

Comments are closed.