ADAM PODGÓRECKI – prawo to relacja uprawnień i obowiązków, funkcjonalna względem systemu społecznego

ADAM PODGÓRECKI – prawo to relacja uprawnień i obowiązków, funkcjonalna względem systemu społecznego
 normy prawa pozytywnego są modyfikowane przez prawo żywe, ustrój społeczny, typ grupy adresatów i ich osobowość
 to co na wejściu jest wprowadzane jako akt normatywny, na wyjściu i po w/w modyfikacjach jest już czymś innym
 teza trójstopniowego działania prawa – abstrakcyjny przepis prawny oddziaływuje na zachowania społeczne poprzez 3 zmienne: treść; typ podkultury jako łącznik między poleceniami prawodawcy a społecznymi zachowaniami odbiorców; typ osobowości, który jest ostatecznym realizatorem

Comments are closed.