KARL LLEWELLYN – realizm prawny

KARL LLEWELLYN – realizm prawny
# PRAWO – działająca w życiu społecznym instytucja, na którą składają się faktyczne zachowania ‘sztabu prawnego’; najważniejszy czynnik integracji społecznej
 spośród funkcji prawa większe znaczenie mają f. organizacyjna i sterownicza, niż represyjna
 skuteczność prawa wyraża się w reakcji społeczeństwa na decyzje sztabu prawnego

2 sposoby powstawania prawa
1. uogólnienie ilościowe – gdy w społeczeństwie utrwaliła się pewna reakcja na określoną sytuację (regularność
zachowania) wraz z oczekiwaniem stałości takiej reakcji
2. uogólnienie jakościowe – gdy w danej sytuacji odczuwane jest zakłócenie, ale nie wytworzyła się jeszcze regularność
reakcji na tę sytuację, sztab prawny tworzy w drodze precedensu nowe reguły

Comments are closed.