POSTAWY WOBEC PRAWA „Oczekiwania wobec prawa i poczucie prawne społeczeństwa polskiego w przeddzień członkostwa Polski w UE” – Kojder (2003)

POSTAWY WOBEC PRAWA „Oczekiwania wobec prawa i poczucie prawne społeczeństwa polskiego w przeddzień członkostwa Polski w UE” – Kojder (2003)
# przeświadczenie, że po wstąpieniu do UE polepszy się stan polskiego prawa i funkcjonowanie instytucji kontroli prawnej, zwiększy się ochrona praw obywatelskich, pracowniczych, konsumenckich itp. i zmniejszy się korupcja, przemyt, zorganizowana przestępczość
 nie oczekiwało się natomiast istotnej poprawy sytuacji w sferze polityki wewnętrznej ani w sytuacji obywateli (ba, tu nawet spodziewano się pogorszenia)
# w polskim społeczeństwie niewielkie zainteresowanie szczegółowymi regulacjami prawnymi
# główną rolę w upowszechnianiu wiedzy o prawie państw UE odgrywa TV
# w 2003 mówiło się o ‘gangrenie polskiego państwa’ i ogólnie bardzo krytycznie o rządzie, administracji, politykach (80% społeczeństwa uważało, że politycy są nieuczciwi), prawie
 ale z drugiej strony brak chęci, by coś zmienić
# niektóre mankamenty polskiego prawa:
 niesprawna egzekucja
 wprowadzanie przepisów niezgodnych z konstytucją i umowami międzynarodowymi
 wysokie koszty postępowania sądowego
 przepełnienie więzień i złe warunki bytowe w nich – powód trudności w efektywnym wykonywaniu kary pozbawienia wolności
# rozpowszechniony lęk Polaków przed przestępczością
 przekonanie większości o nieskuteczności policji

Comments are closed.