Socjologiczne pojęcie kultury” - Sztompka

Socjologiczne pojęcie kultury” - Sztompka
# Perspektywa ‘kulturowa’ analizowania społeczeństwa przez socjologów – trzecia obok ‘działaniowej’ i ‘grupowej’  kulturowe aspekty życia społecznego

# PLURALIZM KULTUROWY – wielość i różnorodność kultur, zarówno w czasie, jak i współistniejących współcześnie; również stanowisko ideologiczne podkreślające prawo różnych społeczności do odmiennych sposobów życia (+ czasem teza równości kultur)
• coraz bardziej powszechnie doświadczany dzięki mediom itp.
• odmienności kulturowe obejmują nie tylko życie społeczne, ale wywierają istotny wpływ na funkcjonowanie grup społecznych, organizacji, instytucji …

# nie ma 1 społeczeństwa, tylko wiele społeczności, z których każda wytwarza sobie swoisty sposób życia, dla niej naturalny i oczywisty

# z perspektywy jednostki istnieje jakaś RZECZYWISTOŚĆ wobec niej ZEWNĘTRZNA, z którą nieustannie się każdy zderza pragnąc realizować swoje ‘zachcianki’
• jednostka jest pozbawiona części swojej wolności i poddana presji oczekiwań społecznych – ale nie oczekiwań jakiejś konkretnej osoby / instytucji, tylko anonimowej, bezosobowej, ‘mojej’ społeczności
• FAKTY SPOŁECZNE (Emile Durkheim) – treści świadomościowe i normatywne, które obiektywizują się w zbiorowości i wywierają ograniczający i przymuszający wpływ na jej członków; szczególne przejawy rzeczywistości społecznej, generowane przez zbiorowość

# grupy społeczne wytwarzają własne KULTURY GRUPOWE (rodzinne, naukowców, studentów, narodowe, ponadnarodowe – europejska, azjatycka, islamu)
• kultury towarzyszą wszystkim przejawom życia społecznego i warunkują nasze zachowania
• kultury nakładają się na siebie, przenikają się i każdy podlega różnym kulturom – ale kultura danej społeczności wpływa tylko na członków tej społeczności
• przez nakładanie się kultur, którym podlega jednostka (ich wpływu), tworzy się TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA
• DYSONANS KULTUROWY natomiast powstaje, gdy wpływy kulturowe są treściowo niezgodne  i wtedy mamy ‘PĘKNIETĄ’ TOŻSAMOŚĆ (np. emigranci)
• różny stopień SAMOŚWIADOMOŚCI KULTUROWEJ – czyli wyraźnego postrzegania reguł, idei czy symboli
• w pełni udana socjalizacja oznacza uczynienie z kultury swojej ‘drugiej natury’ – tj. AUTOMATYZACJĘ KONFORMIZMU (nie przychodzi nam nawet do głowy, by można było postąpić inaczej, niż nakazuje kultura)
• gdy socjalizacja jest niepełna – pojawia się wobec kultury opór, nonkonformizm (kontrkultury przestępcze, sekty)

Comments are closed.