Historia ustroju państwa Polskiego ważniejsze daty

Historia ustroju państwa Polskiego ważniejsze daty
966 - CHRZEST POLSKI-MIESZKO
963 - MYSZONGI Z MIESZKIEM BITWA
972 - BITWA POD CEDYNIA
1112 - 1 WZMIANKA O KANCLERZU
1117 - SCIECIE SKARBIMIRA
1136 - BULLA GNIEZNIENSKA
1138 - PRZYWILEJ ŁECZYCKI
1192 - SMIERC KAZIM.SPRAWIED
1227 - ZJAZD W GASAWIE
1228 - PRZYWILEJ W CIENI
1229 - REGENCJA CHEN.BRODAT.
1233 - LOKOWANIE KRZYZAK.CHEŁMNO
1279 - LESZEK CZAR.UKLAD O PRZEZYCIE
1296 - MORD W NABORZU
1291 - PRZYWILEJ W LUTOMYSLU
1235 - LOKACJA GDANSKA
1237 - LOKACJA SZCZECINA
1335 - PRZYWILEJ W BUDZIE
1374 – PRZYWILEJ KOSZYCKI
1385 - AKT W KREWIE
1388 - PRZYWILEJ PIOTRKOWSKI
1413 - UNIA HORODELSKA JAG.I WIT
1422 - PRZYWILEJ CZERWINSKI
1423 - STATUT WARCKI
1425 - PRZYWILEJ BRZESKI
1430 - PRZYWILEJ JEDLENSKI
1433 - PRZYWILEJ KRAKOWSKI
1454 - STATUTY NIESZAWSKIE
1493 - UTWORZ.SEJMU SZLACHEC.
1493 - SMIERC JANA OLBRACHTA
1499 - UGODA LITEWSKA
1501 - PRZYWILEJ MELNICKI
1504 - KONST.ODEBRANO MAGNATOM ZIEMIE
1519-21 - OSTATNIA WOJNA Z KRZYZAKAMI
1521 - HOŁD PRUSKI (ZYG.STARY)
1537 - ROKOSZ LWOSKI
1520-1540 - EDYKTY PRZECIWKO LUTERANOM
1529 - I STATUT LITEWSKI
1555 - POSTULAT KOSC.NARODOWEGO
1561 - ROZW.ZAKONU KRZYZACKIEGO
1562 - NOC SW.BARTŁOMIEJA
1564 - II STATUT LITEWSKI
1568 - ALBRECHT FRYDERYK CHORY
1569 - UNIA LUBELSKA
1572 - SMIERC ZYG.AUGUSTA WOLNA ELEKCJA
1573 - TOLERANCJA RELIG.DLA ARIANOW
1576 - PRZENIESIONO KRAKOW DO WARSZAWY
1576 - ART.HENRYKOWSKIE WCHODZA W ZYCIE
1592 - TRON OBEJMUJE KROL SZWEDZKI WAZA
1596 - POWST.KOSC.GREKO-KATOLICKIEGO
1609 - SZLACHTA MOZE ZAZUCIC KROLOWI ZŁAMANIE PRAWA
1660 - POKOJ W OLIWIE
1641 - BRAK PRAWA DO INDYGEMATU KROLOWI
1666 - BITWA POD MATWAMI WOJSKA KROLA PRZEGRYW.
1686 - POKOJ WIECZYSTY GRZYMUŁTOWSKIEGO
1696 - FRANCUZI LADUJA NA WESTERPLATTE
1709 - SZCZUKA
1715 - KONFED.TARNOWSKA
1717 - SAD NIEMY
1717 - UCHWAŁY SEJMU GŁUCHEGO
1724 - TUMULT TORUNSKI PROTESTANTYZM
1734 - KONFED.DZIKOWSKA
1761-62 - KONARSKI ODRZUCA LIBERUM VETO
1764 - BEZKROLEWIE
1764 - 6.09.ELEKCJA STANISŁ.AUGUSTA
1764 - SEJM KONWOKACYJNY
1766 - OSZCZEDZONO GOŁOTOW
1767 - ROZNOWIERCZE KONFEDERACJE
1768 - REPLINOWSKI SEJM-TOLERANCJA RELIG.
1768 - KONFEDERACJA BARSKA
1770 - AUSTRIA ZAGARNIA SPISZ I ORAWY
1772 - I ROZBIOR POLSKI
1773-75 - OBRADY SEJMU ROZBIOROWEGO
1775 - FORMALNE ZNIESIENIE REZYDENTOW
1775 - POWOŁANIE RADY NIEUSTAJACEJ 5 SZT.NP.WOJSKO POLICJA SKARB,36 CZŁONKOW PRZEWODNICZYŁ KROL
1776 - MICHAŁ PONIATOWSKI-ARCYBISKUP
1778 - KANIOWO CARYCA I KROL POLSKI
1778-92 - SEJM WIELKI
1785 - PRAWO KARDYNALNE DODANO NOWE OGOŁEM 24
1790 - 03.PRZYMIERZE PRUSKIE USUNIECIE HETMANOW
1789 - LIKWIDACJA RZADU POLSKIEGO
1791 - 3.05.KONSTYTUCJA 3 MAJA
1792 - KONFED.GOŁABSKA

Comments are closed.