Okresy w dziejach najnowszej Francji

Okresy w dziejach najnowszej Francji
1. Monarchia ograniczona -1789-1792
2. I Republika -1792-1804
Okresy w dziejach I Republiki
a/ rządy Konwentu od 09.1792 do 10.1795
b/ dyktatura jakobińska 2.06.1793 –
27.07.1794
c/ rządy Dyrektoriatu 27.10.1795 - 9.11.1799
d/ republika konsularna 11.1799-
18.05.1804
3. I Cesarstwo - 1804 – 1814
4. Monarchia ograniczona -1814-1830
5. Monarchia parlamentarna -1830-1848
6. II Republika -1848-1852
7. II Cesarstwo - 1852 – 1870
8. III Republika -1870-1875, 1940-1946
9. „Państwo Francuskie” i rząd
emigracyjny - 1940-1945
10. IV Republika – 1946-1958
11. V Republika – od 1958

Comments are closed.