Łączna wizja obejmująca globalizację - inclusive globalization - GLOBAL TRENDS 2015

Łączna wizja obejmująca globalizację - inclusive globalization - GLOBAL TRENDS 2015
Technologia, wzrost ekonomiczny, czynniki demograficzne i efektywne zarządzanie umożliwi większości ludzi korzystanie z globalizacji. Rozwój technologii umożliwi efektywne zmaganie się z niektórymi problemami krajów rozwijających się. Szybki globalny wzrost gospodarczy, wywołany polityką ekonomicznej liberalizacji rozproszy bogactwo i złagodzi wiele problemów. Zarządzanie jest efektywne zarówno na poziomie narodowym jak i międzynarodowym. Rola państwa się zmniejsza. Intensyfikacja globalnej współpracy dotyczącej wielu kwestii za pomocą UM. Wśród i wewnątrz krajów – beneficjentów globalizacji konflikt jest minimalny. Afryka subsaharyjska, BW, Azja środkowa i południowa, region Andów nie korzystają z pozytywnych zmian, dużo konfliktów.

Comments are closed.