Formy kolonizacji nowych ziem - Historia Ameryki Łacińskiej

Formy kolonizacji nowych ziem - Historia Ameryki Łacińskiej

Podstawowymi formami kolonizacji rozwiniętymi przez Hiszpanię były:
- repartimiento – nadziały ziemi wraz z jej mieszkańcami przydzielane kolonistom z prawem ściągania danin.

- encomienda - polegała na przydzielaniu ziemi kolonistom wraz z jej mieszkańcami, z prawem ściągania daniny i wykorzystywania siły roboczej.
W odróżnieniu od repartimiento, koloniści mieli obowiązek:
- kontrolowania i opieki nad Indianami
- chrystianizacji Indian
Specyfiką encomiendy był fakt, że nie łączyła się z prawem własności, w odróżnieniu od repartimiento. Encomienda dawała jedynie prawo do administrowania nadanymi terenami i realizowania zadań wynikających z praw nadanych Indianom.
Były to jednak tylko teoretyczne założenia. W praktyce pomiędzy oboma formami kolonizacji nie było różnic. Co więcej akcja kolonizacyjna, głównie ze względu na ogrom terenu, wymknęła się spod kontroli.

Wyjątkiem były misje (redukcje), zakładane przez jezuitów od lat ’60 XVI w, głównie w dorzeczu La Platy. Indianie mieszkający na terenie misji, byli brani pod opiekę, dzięki czemu wielu z nich uniknęło śmierci. Jednocześnie był oni nawracani na wiarę Chrystusową, co w konsekwencji doprowadziło do wykorzenienia ich tradycji, kultury i wierzeń.

Comments are closed.