Niewolnictwo - Historia Ameryki Łacińskiej

Niewolnictwo - Historia Ameryki Łacińskiej

Pierwsi niewolnicy zostali przywiezieni do nowego świata już w 1510r. na portugalskich karawelach z Afryki Zachodniej. Zatrudniani byli w gospodarstwach przy uprawie i zbiorze trzciny cukrowej, produkcji barwników.
Natomiast niewolnictwo rdzennych mieszkańców Ameryki, miało nieco odmienny charakter, od tego jakie stosowali chociażby Anglicy w Ameryce Północnej. Przede wszystkim Hiszpanie nie posiadali terenów, z których mogliby „czerpać” niewolników murzyńskich. W tym względzie uzależnieni byli od Portugalczyków.
W 1595r. Hiszpanie postanowili uregulować tę kwestię, nadając Portugalczykom tzw. asiento (pozwolenie). W 1702r. podobne asiento otrzymali Francuzi, zaś w 1713r. Anglicy.
Wszystkie te pozwolenia pozostały jednak tylko na papierze, gdyż żadne z państw nie miało zamiaru płacić Hiszpanom za przewóz niewolników, w konsekwencji czego kwitła kontrabanda. Poza tym Hiszpanie nie byli w stanie kontrolować ruchu statków na morzach, zwłaszcza z powodu działalności korsarzy i piratów (gł. Anglików).
Piraci napadali zarówno na karawele, jak i na miasta położone na wybrzeżach Ameryki (np. Hawanę). Nasilenie piractwa nastąpiło w latach ’50 – ’70 XVI w., i w latach ’70 XVII w. Hiszpanie dopiero z końcem XVI wieku ufortyfikowali Santo Domingo, Hawanę. Ostatnią ofiarą piratów padł port „Nombre de Dios” (leżący na terenie dzisiejszej Panamy), gdzie przeładowywano srebro z Peru.
Flota piracka wycofała się z mórz karaibskich po śmierci Draka w 1596 r.

Comments are closed.