Próby określenia statusu Indian i kolonii - Historia Ameryki Łacińskiej

Próby określenia statusu Indian i kolonii - Historia Ameryki Łacińskiej

Pierwszym tego typu dokumentem były tzw. Prawa z Burgos z 1512r. Napisane zostały one pod wpływem de Fonseci. Był to zbiór praw i zasad o humanitarnym, renesansowym wydźwięku. Podkreślano, że Indianie są istotami ludzkimi ale błądzącymi ze względu na brak możliwości poznania wiary Chrystusowej. W związku z tym tylko ewangelizacja przywróci im pełne człowieczeństwo i nada wolność. Zapewniano im nienaruszalność.

Zasady te powtórzono w kolejnych zbiorach praw:
- 1542 – tzw. Nowe Prawa dla Indii
- 1680 – Zbiór Praw dot. Indian.

Comments are closed.