SKUTKI EKONOMICZNE, POLITYCZNE, PRAWNE - Prawo Wspólnot Europejskich

SKUTKI EKONOMICZNE, POLITYCZNE, PRAWNE - Prawo Wspólnot Europejskich

Komisja Europejska jest za przeprowadzaniem referendów w innych państwach, prezydencja Luksemburga popiera to stanowisko. Jednak następna prezydencja Wielkiej Brytanii nie będzie nastawiona pro konstytucyjnie – nie będzie jednomyślności w sprawie dalszej kontynuacji procesu przyjmowania PTK. W Danii po w zaplanowanym referendum niepewny wynik gdyż po referendach we Francji i Holandii liczba przeciwników Traktatu Konstytucyjnego wzrasta. Jest to dobra sytuacja dla Polski, oficjalnie popieramy PTK ale zmniejsza on naszą siłę w UE więc przy pozostaniu przy TN nasza pozycja jest bardzo dobra (rząd i prezydent chcą przeprowadzenie referendum mimo niekorzystnych wyników w krajach starej unii). Doktor Czubiński uważa że na szczycie w Londynie Polska i WB „ustrzelą ” konstytucję. Skutki ekonomiczne i polityczne dla Europy nie dobre.
Potwierdzenie spekulacji o spotkaniu kanclerza Niemiec z szefem niemieckiego banku centralnego dot. Niekorzystnych skutków wprowadzenia euro, w krajach które wprowadziły wspólną walutę stagnacja gospodarcza, pojawiają się pomysły o wycofaniu euro w niektórych krajach. Opinia w Niderlandach o niedoszacowaniu o 10-12% guldena w stosunku do Euro. Problemy polityczne dotyczące napięć między USA a UE arbitraż przed WTO w sprawie europejskich subsydiów dla Airbusa.
Wewnątrz państw członkowskich
Skutki polityczne odrzucenia przez Francję PTK:
1. osłabienie pozycji Chiraca (chciał zostać prezydentem UE)
2. obawa przed przystąpieniem Turcji do UE
3. wzrost bezrobocia
4. zbyt szybkie poszerzanie UE o nowe kraje
5. obawa o napływ nielegalnych emigrantów

Wielka Brytania:
1. odstępowanie od podstawowych zasad systemu, który przypomina system prawa francuskiego
2. ograniczenie roli prawotwórczej ETS – zasada, że najważniejsze ustalenia ETS zostały usztywnione i wprowadzone w formie pisanej do PTK
3. zbyt dużo zasad pisanych (sprzeczne z zasadami preambuły) przeciw gospodarce, że będzie stagnacja gospodarcza
4. Francuski system scentralizowany zostanie narzucony całej Wielkiej Brytanii (po wprowadzeniu aktorów……? dla Szkocji i Wielkiej Brytanii)

Holendrzy – dwie zasady:
1. głównym zadaniem państwa jest rozwijanie handlu międzynarodowego, a PTK
do tego nie dąży, po jego wejściu w życie Holendrzy straciliby możliwość większego wpływu na stosunki międzynarodowe obecnie mają nad- reprezentację. Po PTK Holandia będzie musiała podporządkować się dyktatowi francusko – brytyjskiemu
2. emigranci – (niewydolność finansowa), największy płatnik na rzecz Unii, po PTK jeszcze większe obciążenie

W pozostałych państwach 6 państw członkowskich, które jeszcze nie decydowały o PTK, będą miały wybory w ich państwach członkowskich.
Poważna sprawa- urzędnicy (UE Barosso jest słaba, sam Barosso jest uwikłany w różne sprawy – Barosso + 4 komisarzy – specjalne sprawozdanie Barosso przed PE. Barosso doprowadził do ….? Zarzut, że Barosso nie wywiązuje się z kryteriów kopenhaskich
Zarzut ze strony ETS, że Portugalia nie wywiązuje się ze swoich obowiązków (ale w przypadku Niemiec i Francji takich zarzutów nie było).
Odłożono w czasie problem spraw UE – WTO.

PRAWNE

Decyzja odnośnie reperkusji prawnych ma być podjęta na szczycie w Edynburgu G8 – jesień 2005

 sygnały, że ten mechanizm 80%+1, 62% nie jest demokratyczny
 odejście od zasady jednomyślności, ale…
 klasyfikacja źródeł prawa (redukcja instrumentu dyrektywy- dawała państwu swobodę do implementacji)
 uregulowano stosunek ETS a ETPCZ – kompetencja wyłaniania państwa obywatelskiego? – dwoistość prawa
 nie ma zasad ustalających zasady dla wyboru komisarzy
 przy rozszerzaniu będzie ilość …..?
 Schengen – coraz więcej państw nowo przyjętych, ma problemy z przyjęciem wszystkich z Schengen

Zbyt szybkie tempo przy powstawaniu PTK – powstał w przeciągu 18 miesięcy ( TA – 4 lata, TN też dłużej).
Procesy integracyjne z I filaru zaszły tak daleko, że nie jest możliwym do rozszerzenia w najbliższym czasie (wszelkie ponadnarodowe korporacje przygotowały sobie rynek, nie dopuszczą żeby się rozpadł). II i III filar będą trudne do odzyskania.
Dominique Moisi- francuski publicysta – bardziej dojdzie do współpracy w ramach III filaru następnie II, a w pierwszym musi być współpraca stopniowa

Comments are closed.